Transcoder CNC

Trancoder CNC

Sparen Sie Zeit – generieren Sie gleichzeitig Code für alle Ihre Maschinen!

Transcoder CNC

Der CNC-Transcoder ist ein effektiver G-Code-Konverter für Plasma- und Laserschneidmaschinen

Dies ist ein professionelles Tool zum Konvertieren von NC-Code, speziell für Laser-, Plasma- und Brennschneidmaschinen. Unsere Software gewährleistet eine effektive Anpassung von NC-Codes an die Spezifikationen verschiedener Maschinen und verkürzt so die Zeit für die Codegenerierung für verschiedene Maschinen. Sobald der Code generiert ist, kann er in Code „übersetzt“ werden, der für andere Brennersteuerungen verständlich ist.

UNIVERSELLE KONVERTIERUNG

Der CNC-Transcoder übersetzt Gcode und ESSI effektiv in Formate, die den Anforderungen von Plasma-, Gas- und Laserschneidmaschinen entsprechen – einschließlich beliebter Modelle, die auf dem Primär- und Sekundärmarkt erhältlich sind.

EINFACHE BEDIENUNG

Für Benutzer ohne CNC-Programmiererfahrung bietet Transcoder CNC eine benutzerfreundliche und intuitive Benutzeroberfläche, die den Konvertierungsprozess einfach und zugänglich macht.

KONVERTIERUNGSKONSISTENZ

Wir garantieren, dass der konvertierte Code präzise und konsistent ist, was zu hervorragenden Ergebnissen auf Brennmaschinen führt. Der CNC-Transcoder generiert einen für einen bestimmten Maschinentyp optimierten Code und unterstützt so ein effizientes und wirtschaftliches Brennen.

Der nächste Schritt liegt bei Ihnen! Schlagen Sie ein neues Format vor!

1.2023.12.21
Grawer, mikromostek, cięcie
W zależności od typu maszyny wyjściowej możesz tylko palić albo jeśli maszyna na to pozwala – możesz coś więcej.  To coś więcej to np.  w obrębie jednego kształtu, na jednej trajektorii zmieniasz narzędzie oraz wstawiasz mikromostki. Laser może więcej, więc dlaczego z tego nie korzystać?
1.2023.12.12
TAP to DXF
Pliki .tap są wykorzystywane między innymi w znanym programie Mach.  Konwersja plików *.tap do .dxf odbywa się automatycznie, z rozdziałem obiektów na warstwy w pliku wynikowym.
1.2023.12.8
Konwersja zbiorowa
Ustalamy foldery We/Wy, formaty We/Wy i klikamy … Wykonaj.  Tylko potrzeba, aby ‚zlecić‘ wykonanie konwersji całego drzewa katalogowego na nowy format.  Na koniec otrzymujemy pełny raport z wykonanych działań.
1.2023.12.4
FSCut
Rozszerzenie możliwości konwersji o format .lxd stosowany w sterownikach serii FSCut, a wczytywanych również przez CypCut Laser Cutting System.  Konwersję poprzedza identyfikację w kodzie źródłowym parametrów technologicznych oraz odpowiadających im elementów trajektorii. Program Transcoder CNC potrafi poprawnie rozpoznać i przekonwertować pliki zawierające jednocześnie różne typy obróbki.

W jednym programie źródłowym może od teraz znajdować się cięcie, markowanie (grawerowanie),  mikro-mostki, makra a Transcoder CNC przekonwertuje to na właściwy kod do Twojej maszyny!

1.2023.2.1
Start
Pierwsza wersja konwertera umożliwiająca bezpośrednią konwersję plików ncp (gcode) do plików ESSI Eckert. Format do cięcia zarówno gazem jak i plazmą.